IHJA Points

Pony High Point Rider
Standings last updated 3/15/2020
1 Ellie McEnery ANGEL Pony Hunter, Pony Equitation 98
2 Maya Sobocienski CHARLI'S SWEET SHOPPE Pony Hunter 36
3 Brook Beatch CHARLOTTE Pony Equitation, Pony Hunter 23
4 Anna Rajski HEY IT'S FRANKIE! Pony Hunter 11